Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa”

ul. Kuratowskiego 2, 02-747 Warszawa

E-mail: smarbuzowa@list.pl

www.smarbuzowa.pl

 

Informacja o godzinach pracy biura Spółdzielni:

– od poniedziałku do piątku                                                                  godz. 8.00 – 16.00

 

Zarząd Spółdzielni przyjmuje interesantów:                 

– poniedziałek                                                                                     godz. 14.00 – 16.00

– piątek                                                                                               godz. 8.00 – 10.00

 

Dyżur Członka Rady Nadzorczej:

– każdy pierwszy poniedziałek miesiąca                                          godz. 18.00 – 19.00

 

Telefony kontaktowe:

– 22 858 – 93 – 78

– 22 642 – 39 – 05

 

Spis telefonów alarmowych i awaryjnych
       
TELEFONY ALARMOWE TELEFONY   AWARYJNE 

SM „ARBUZOWA”

Telefon alarmowy 112 

 

Awarie hydrauliczne całodobowo 602 – 270 – 845
Policja całodobowo 997    
Komisariat Policji              ul. Okrężna 57 47 72 318 31 

47 72 325 03

Awarie elektryczne 501 – 083 – 019 

513 – 419 – 224

Pogotowie ratunkowe 999    
Straż pożarna 998 Domofony 609 – 252 – 699 

601 – 218 – 696

Straż Miejska 997    
Pogotowie gazowe 992 UPC TV awarie 801 – 949 – 480
Veolia 993    
MPWiK 994    

 

Go to Top