Aktualności

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” zawiadamia, że w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac na sieci ciepłowniczej
przez Veolia Warszawa S.A. w dniu 23 sierpnia 2017r. w godz. od 1.00 do 18.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Arbuzowa” informuje, że w dniu 14 sierpnia 2017r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne.
W przypadku awarii prosimy o kontakt pod numery alarmowe Spółdzielni.

Informacja na temat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu [pobierz plik]
Wniosek o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu [pobierz plik]
Informacje dla wnioskodawców [pobierz plik]

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” uprzejmie informuje, że liczniki wody będą odczytywane drogą radiową według stanu na dzień 30.06.2017r.

Go to Top