Aktualności

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” informuje, że w dniu 4 maja 2018r (piątek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne.
W przypadku awarii prosimy dzwonić pod numery alarmowe Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” informuje, że w dniu 30 marca 2018r (piątek) biuro Spółdzielni czynne będzie do godz.12.00.

SM „Arbuzowa” w Warszawie ul.Kuratowskiego 2 ogłasza konkurs ofert na:
Remont klatek schodowych wraz z remontem instalacji elektrycznej.
Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać w dziale technicznym, tel. 22 858-93-78.
Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 09 marca 2018r.

Ogłoszenie o możliwości bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu [pobierz plik]

Go to Top