Aktualności

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” informuje, że w dniach:
– 24 grudnia 2018r biuro Spółdzielni będzie nieczynne
– 31 grudnia 2018r biuro Spółdzielni będzie czynne w godzinach 8.00-13.00
W przypadku awarii prosimy dzwonić pod numery alarmowe Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” informuje, że w dniu 2 listopada 2018r (piątek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne.
W przypadku awarii prosimy dzwonić pod numery alarmowe Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” informuje, że w związku z decyzją Nr WA.RET.070.1.177.3.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie obniżona zostaje taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 02 czerwca 2018 do 02 czerwca 2021r.
Łączna cena za zimną wodę i ścieki na terenie miasta stołecznego Warszawy wynosić będzie 9,85 zł brutto, w tym:
– cena za 1 m3 wody wynosi 3,89 zł brutto
– cena za 1 m3 ścieków wynosi 5,96 zł brutto
Wprowadzona nowa stawka od dnia 02.06.2018 r. zostanie wykazana w zawiadomieniu przesłanym do Państwa w miesiącu czerwcu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” informuje, że w dniu 1 czerwca 2018r (piątek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne.
W przypadku awarii prosimy dzwonić pod numery alarmowe Spółdzielni.

Go to Top