Aktualności

Ogłoszenie o możliwości bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu [pobierz plik]

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” uprzejmie informuje, że liczniki wody będą odczytywane drogą radiową według stanu na dzień 31.12.2017r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” zawiadamia, że w dniu 20 września 2017r. zostało włączone centralne ogrzewanie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” informuje, że w związku z prowadzonymi pracami przez Firmę Veolia Warszawa SA w dniu
14 września 2017r. (czwartek) od 8.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody. Za wynikłe nieprawidłowości przepraszamy.

Go to Top