Aktualności

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło nową taryfę opłat za zimna wodę i ścieki na okres 3 lat.

W związku z powyższym opłaty za zimna wodę i ścieki od dnia 12 lipca 2024r. będą się kształtowały następująco :

  • w pierwszym roku jej obowiązywania – 5,43 zł/m3 wody i 8,29zł/m3 ścieków, łącznie 13,72 zł
  • w drugim roku jej obowiązywania – 5,90 zł/m3 wody i 9,00zł/m3 ścieków, łącznie 14,90 zł
  • w trzecim roku jej obowiązywania – 6,35 zł/m3 wody i 9,68zł/m3 ścieków, łącznie 16,03 zł.

W związku z powyższym w rozliczeniu wody za II półrocze 2024r. zostanie uwzględniona nowa cena tj.13,72zł./m3 obowiązująca od dnia 12 lipca 2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” informuje, że liczniki wody będą odczytane drogą radiową, ze stanem na dzień 30 czerwca 2024r.

Zawiadamiamy, że w dniu 31 maja 2024r. /piątek/ biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „Arbuzowa” będzie nieczynne.

W przypadku awarii prosimy dzwonić pod numery awaryjne Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Arbuzowa” zatrudni osobę na stanowisko kierownika klubu osiedlowego w wymiarze ½ etatu (umowa o pracę).

Informacje – telefon 22 642 39 05 wew. 11

Go to Top