Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej SM „Arbuzowa”

1. Anna Jarecka – Przewodnicząca RN

2. Krzysztof Winek – Z-ca Przewodniczącej RN

3. Bogusław Bielecki – Sekretarz RN

4. Ewa Musiał – Członek RN (Przewodnicząca Komisji Ekonomicznej)

5. Tomasz Ruda – Członek RN (Przewodniczący Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej)

6. Ryszard Dziubiński – Członek RN

7. Jan Paluch – Członek RN

8. Sławomir Wroczyński – Członek RN

Dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się w biurze Spółdzielni

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w godzinach 18:00-19:00.

Go to Top