Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Arbuzowa” zawiadamia, że zgodnie z nową zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Taryfą od 27.01.2023 r. zmianie ulega wysokość opłaty za zimną wodę i ścieki w następujący sposób:

  • w pierwszym roku jej obowiązywania 4,29 zł/m3 wody oraz 6,59 zł/m3 ścieków, łącznie 10,88 zł.
  • w drugim roku 4,54 zł/m3 wody oraz 6,92 zł/m3 ścieków, łącznie 11,46 zł.
  • w trzecim roku 4,72 zł/m3 wody oraz 7,26 zł/m3 ścieków, łącznie 11,98 zł.

Według nowej zatwierdzonej taryfy cena świadczonych przez MPWiK usług wzrośnie w pierwszym roku o 10,5%, w drugim roku o 5,3%, a w trzecim 4,5%.

W związku z powyższym w rozliczeniu wody za I półrocze 2023r. zostanie uwzględniona nowa cena wody, tj. 10,88 zł./m3 obowiązująca od dnia 27 stycznia 2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” uprzejmie informuje, że liczniki wody będą odczytane drogą radiową ze stanem na dzień 31 grudnia 2022r.

Zawiadamiamy, że w dniu 23 grudnia 2022r. /piątek/ biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „Arbuzowa” będzie nieczynne.

W przypadku awarii prosimy dzwonić pod numery awaryjne Spółdzielni.

Niniejszym zawiadamiamy, że biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „Arbuzowa” w dniu 31 października 2022r. /poniedziałek/  będzie nieczynne.

W przypadku wystąpienia awarii prosimy o telefon pod numery awaryjne Spółdzielni.

Go to Top