Aktualności

Informator o sprawach osiedla nr 11 (wrzesień 2012) [pobierz plik]

Zarząd Spółdzielni informuje, że Rada Nadzorcza zatwierdziła plan usytuowania znaków na naszym osiedlu.
W związku z tym będą obowiązywały następujące znaki drogowe:

Status drogi: strefa zamieszkania.
Znak drogowy:

Definicja: obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego,
a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.
Obowiązek przestrzegania przepisów z kodeksu drogowego: wszystkie przepisy z kodeksu drogowego.

Ograniczenia parkowania: parkowanie tylko w wyznaczonych miejscach.

Szczególne wymagania i zasady: pieszy ma zawsze pierwszeństwo, obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/godz.

Możliwość wystawiania kar przez służby mundurowe: można karać za wszystkie wykroczenia.

Prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy: nie można.

B-35 Zakaz postoju z napisem na znaku ponad 5 minut.

 

B-36 Zakaz zatrzymywania, oraz zakaz zatrzymywania  z tabliczką informacyjną „nie dotyczy zatok”.

SM „Arbuzowa” informuje, że liczniki na ciepłą i zimną wodę będą odczytywane drogą radiową wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r.

Ceny i stawka opłaty w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres 30.06.2012r. – 29.06.2013r. [pobierz plik]

Go to Top