Aktualności

Klub Osiedlowy przy ulicy Arbuzowej 16 w Warszawie serdecznie zaprasza na wystawę obrazów
naszego mieszkańca Pana Janusza Dziurawca.
Wystawę malarstwa można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 19.00.

p1

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” zawiadamia, że liczniki wody będą odczytywane droga radiową
według stanu na dzień 30.06.2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” zwraca się z prośbą do osób, które do tej pory otrzymywały książeczki opłat
a w tym roku nie są zainteresowane ich otrzymaniem o informację do biura Spółdzielni:

telefon 22 642 39 05 lub email smarbuzowa@list.pl
Termin składania rezygnacji upływa 09.12.2013r.

Rada Nadzorcza SM „Arbuzowa” informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu
na stanowisko Prezesa Zarządu i Członka Zarządu zostały wybrane następujące osoby:

1. Jacek Tak – Prezes Zarządu
2. Barbara Dąbkowska – Członek Zarządu

Go to Top