Aktualności

Zawiadomienie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” informuje, że zostały postawione znaki drogowe strefa zamieszkania (D40 i D41) przy wjazdach i wyjazdach z osiedla. Znaki te określają szczególne zasady ruchu drogowego, między innymi:

- prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,

- możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku od 7 lat, bez opieki osoby starszej,

- prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20km/h,

- zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Informator o sprawach osiedla nr 9 (marzec 2012) [pobierz plik]

Od miesiąca września 2011r rozpoczął się montaż liczników wody w lokalach mieszkalnych i garażach. Począwszy od 2012r odczyty wody będą dokonywane radiowo, bez konieczności wejścia do lokali. Mieszkańcy zostaną poinformowani o terminach odczytów wodomierzy. Odczyt i rozliczenie wody będzie dokonywane dwa razy w roku na koniec czerwca i grudnia.

W związku ze zmianą podzielników kosztów na kaloryferach Rada Nadzorcza w dniu 28 września 2011r zatwierdziła nowy Regulamin Rozliczania kosztów ciepła. Z regulaminem można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni lub w biurze Spółdzielni.

Go to Top