Aktualności

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” informuje, że Rada m.st. Warszawy w dniu 12.06.2013r. podjęła Uchwałę Nr LVIII/1623/2013 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na okres przejściowy trwający od 01 lipca 2013r do 31 stycznia 2014r.
Za odbiór śmieci segregowanych, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym opłaty wyniosą:
1. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:
a) 10,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego
b) 19,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego
c) 28,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego
d) 37,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego

2. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:
a) 12,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego
b) 23,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego
c) 34,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego
d) 45,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego

Nowe zasady segregowania odpadów [pobierz plik]

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” informuje, że od dnia 01 marca 2013r. zostanie uruchomiony internetowy dostęp do stanu kont Państwa lokali. W dniach od 25 do 28 lutego gospodarze budynków będą roznosili indywidualne dane w celu zalogowania się do systemu. W przypadku nie odebrania pisma od gospodarza domu od dnia 01 marca 2013r. będą one do odebrania w biurze Spółdzielni, przy ul.Kuratowskiego 2 w pokoju nr 9.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” zwraca się z prośbą o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na terenie Spółdzielni.
W przypadku nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów prosimy o interwencję pod następujące numery telefonów:
Straż Miejska – 986
Policja – 997

Go to Top