Aktualności

SM „Arbuzowa” informuje, że liczniki na ciepłą i zimną wodę będą odczytywane drogą radiową wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r.

Ceny i stawka opłaty w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres 30.06.2012r. – 29.06.2013r. [pobierz plik]

Zawiadomienie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” informuje, że zostały postawione znaki drogowe strefa zamieszkania (D40 i D41) przy wjazdach i wyjazdach z osiedla. Znaki te określają szczególne zasady ruchu drogowego, między innymi:

- prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,

- możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku od 7 lat, bez opieki osoby starszej,

- prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20km/h,

- zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Informator o sprawach osiedla nr 9 (marzec 2012) [pobierz plik]

Go to Top