Aktualności

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” zawiadamia, że liczniki wody będą odczytywane droga radiową
według stanu na dzień 30.06.2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” zwraca się z prośbą do osób, które do tej pory otrzymywały książeczki opłat
a w tym roku nie są zainteresowane ich otrzymaniem o informację do biura Spółdzielni:

telefon 22 642 39 05 lub email smarbuzowa@list.pl
Termin składania rezygnacji upływa 09.12.2013r.

Rada Nadzorcza SM „Arbuzowa” informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu
na stanowisko Prezesa Zarządu i Członka Zarządu zostały wybrane następujące osoby:

1. Jacek Tak – Prezes Zarządu
2. Barbara Dąbkowska – Członek Zarządu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” informuje, że Rada m.st. Warszawy w dniu 12.06.2013r. podjęła Uchwałę Nr LVIII/1623/2013 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na okres przejściowy trwający od 01 lipca 2013r do 31 stycznia 2014r.
Za odbiór śmieci segregowanych, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym opłaty wyniosą:
1. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:
a) 10,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego
b) 19,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego
c) 28,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego
d) 37,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego

2. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:
a) 12,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego
b) 23,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego
c) 34,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego
d) 45,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego

Go to Top