Aktualności

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arbuzowa” zwraca się z prośbą o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na terenie Spółdzielni.
W przypadku nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów prosimy o interwencję pod następujące numery telefonów:
Straż Miejska – 986
Policja – 997

W nawiązaniu do informacji z dnia 13 września 2012r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Arbuzowa” informuje,
że od dnia 12 października 2012r. obowiązują nowe znaki drogowe, postawione na osiedlu. Prosimy o ich przestrzeganie.

Informator o sprawach osiedla nr 11 (wrzesień 2012) [pobierz plik]

Zarząd Spółdzielni informuje, że Rada Nadzorcza zatwierdziła plan usytuowania znaków na naszym osiedlu.
W związku z tym będą obowiązywały następujące znaki drogowe:

Status drogi: strefa zamieszkania.
Znak drogowy:

Definicja: obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego,
a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.
Obowiązek przestrzegania przepisów z kodeksu drogowego: wszystkie przepisy z kodeksu drogowego.

Ograniczenia parkowania: parkowanie tylko w wyznaczonych miejscach.

Szczególne wymagania i zasady: pieszy ma zawsze pierwszeństwo, obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/godz.

Możliwość wystawiania kar przez służby mundurowe: można karać za wszystkie wykroczenia.

Prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy: nie można.

B-35 Zakaz postoju z napisem na znaku ponad 5 minut.

 

B-36 Zakaz zatrzymywania, oraz zakaz zatrzymywania  z tabliczką informacyjną „nie dotyczy zatok”.

Go to Top